Dây và Cáp điện

BẢNG GIÁ CADIV

Giá
Liên hệ

Hãng: Cadivi

AV ­– 0,6/1 KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

Giá
Liên hệ

Loại: Cáp nhôm

Hãng: Cadivi

CV – 0,6/1 KV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Giá
Liên hệ

Loại: Cáp điện

Hãng: Cadivi

DÂY CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

Giá
Liên hệ

Loại: Dây dân dụng

Hãng: Cadivi

X
X