Máy bơm nước

Máy Bơm Tăng Áp PANASONIC GA-125FAK

2.870.000 đ
1.800.000 đ

Công suất: 125W

Loại: Bơm tăng áp

Hãng: panasonic

Máy Bơm Tăng Áp PANASONIC A-200JAK

2.500.000 đ
1.550.000 đ

Công suất: 200W

Loại: Bơm tăng áp

Hãng: panasonic

Máy Bơm Đẩy CAO PANASONIC GP-350JA-SV5 ( dây điện 15cm )

4.490.000 đ
2.825.000 đ

Công suất: 350W

Loại: Bơm đẩy cao

Hãng: panasonic

Máy Bơm Đẩy Cao PANASONIC GP-129JXK-SV5 (dây điện 15cm)

1.500.000 đ
1.010.000 đ

Công suất: 125W

Loại: Bơm đẩy cao

Hãng: panasonic

Máy Bơm Đẩy Cao PANASONIC GP-200JXK-SV5 (dây điện 15cm)

1.910.000 đ
1.290.000 đ

Công suất: 200W

Loại: Bơm đẩy cao

Hãng: panasonic

Máy Bơm Tăng Áp PANASONIC A - 130JTX ( Tính Năng Tạo Bọt Khí )

3.710.000 đ
2.335.000 đ

Công suất: 125W

Loại: Bơm tăng áp

Hãng: panasonic

Máy bơm tăng áp A-130JAK

2.150.000 đ
1.460.000 đ

Công suất: 125W

Loại: Bơm tăng áp

Hãng: panasonic

Máy bơm tăng áp A-130JACK

2.590.000 đ
1.630.000 đ

Công suất: 125W

Loại: Bơm tăng áp

Hãng: panasonic

X
X