RoBot Hút Bụi

Robot hút bụi _ Liectroux F5PRO

8.990.000 đ
6.490.000 đ

Công suất: Lực Hút 3000Pa

Hãng: Liectroux- Made in Germany ( Đức )

Robot hút bụi _ Liectroux ZK901

8.490.000 đ
5.590.000 đ

Công suất: Lực Hút 3000Pa

Hãng: Liectroux- Made in Germany ( Đức )

Robot hút bụi _ Liectroux C30B

7.500.000 đ
3.590.000 đ

Công suất: Lực Hút 2100Pa

Hãng: Liectroux- Made in Germany ( Đức )

Robot hút bụi _ Liectroux XR500

7.490.000 đ
5.490.000 đ

Công suất: Lực Hút 2000Pa

Hãng: Liectroux- Made in Germany ( Đức )

Robot hút bụi _ Liectroux B6009

6.800.000 đ
3.690.000 đ

Công suất: Lực Hút 3000Pa

Hãng: Liectroux- Made in Germany ( Đức )

X
X